Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Озерецька гімназія не проводить навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти.