Результати моніторингу якості освіти

Загальна результативність навчання в 2020/2021  н.р.

Таблиця успішності учнів за 2020-2021 н. р.

 Всього
 кількість%
1. Учнів на початок року211 
– прибуло 
– вибуло 
2. На кінець навчального року211 
3. Не атестованих з усіх предметів 
4. Атестовано (4 кл. – 9 кл.)138 
5. Рівні навчальних досягнень  
– високий64 %
– достатній6346 %
– середній6748 %
– початковий21,4%
6. Якість знань6950%
7. Успішність13698%
8. Нагороджено похвальним листом3 

Результати навчальних досягнень учнів за результатами річного оцінювання.

Таблиця успішності учнів за 2020-2021 н.р.

 Всього
 кількість%
1. Учнів на початок року211 
– прибуло 
– вибуло 
2. На кінець навчального року211 
3. Не атестованих з усіх предметів 
4. Атестовано (5 кл. – 9 кл.)115 
5. Рівні навчальних досягнень  
– високий32,6 %
– достатній5144 %
– середній4640 %
– початковий1513%
6. Якість знань5447%
7. Успішність10087%
8. Нагороджено похвальним листом3 

На кінець року в гімназії навчалося 211 учнів.

 1. Якість знань, тобто відсоток учнів, які навчаються на високому та достатньому рівнях складає 47%.
 2. Успішність, тобто відсоток учнів, які навчаються на рівнях вищих ніж початковий, складає    87%.
 3. 15 учнів, з числа всіх, навчаються на початковому рівні.

      Якість знань учнів початкової школи на кінець навчального року, тобто відсоток учнів, які навчаються на високому та      достатньому рівнях складає 48%.

 • Успішність на кінець навчального року, тобто відсоток учнів, які навчаються на рівнях  вищих ніж початковий, складає 91%.
 • на кінець навчального року 1 учень навчається на початковому рівні.

Результативність навчання з окремих предметів

     Відсоток якості знань учнів 5-9 класів коливається від 23% ( хімія), 31 % (українська мова), 31,5% (фізика), 33 % (німецька мова) до 100% (мистецтво, музичне мистецтво), 93% (образотворче мистецтво), 80 %             (інформатика), 76% (трудове навчання). Аналіз моніторингу дає можливість стверджувати, що динаміка рівня навченості незначно збільшується в порівнянні з І семестром. З предметів мистецтво, алгебра, геометрія, фізична культура, хімія, англійська мова значення кваліметричного показника майже не змінюється. Зниження рівня навченості у порівнянні з І семестром відбулося з інформатики – на 6%, трудового навчання – початковий рівень в учнів 9 класу. Найбільша кількість учнів, які отримали оцінки високого та достатнього рівнів спостерігається з мистецтва, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, інформатики, трудового навчання,  фізичної культури, основ здоров’я. З хімії, фізики, української мови, математики, англійської мови, всесвітньої історії кількість учнів достатнього та високого рівня є нижчою за середнє по закладу. Це пояснюється тим, що дані предмети потребують від учня застосування окремих знань, вміння робити послідовні дії, знаходитися в пошуках кінцевого результату, на що часом у них недостатньо часу, окремих навичок, природних здібностей.

Результативність навчання з математики, фізики, української мови та літератури, іноземних мов, історії, фізики, хімії є нижчою, ніж середній бал по гімназії. Це може бути зумовлено багатьма факторами, у тому числі специфікою й складністю окремих предметів. Учителям-предметникам необхідно розробити дієві заходи щодо мотивації учнів до навчання й спланувати роботу щодо підвищення рівня навчальних досягнень.

 

 Проаналізувавши успішність по класах, слід відзначити:

 • Найкращі класи по гімназії серед середніх та старших класів – 5-А, 5-Б, 8 класи.    Якість знань учнів цих класів вища за середній показник по закладу; За результатами річного оцінювання відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми на високому та достатньому рівнях, складає 52%, що краще на 5%, ніж у І семестрі та на 4%  у порівнянні з минулим навчальним роком;
  • За результатами річного оцінювання на початковому рівні навчається 13% учнів, що на 7% менше, ніж у І семестрі, але на відсоток не змінився у порівнянні з минулим навчальним роком
  • У порівнянні з І семестром майже без змін залишився рівень навчальних досягнень учнів 5-Б класу, 7 класу, 8 класу.
  • Залишається низьким рівень навчальних досягнень та якість знань учнів 6, 9 класів;
  • Достатньо вагома кількість учнів  6, 7, 9  класів мають низький рівень знань від  загальної кількості;
  • У наступному навчальному році слід звернути увагу на учнів, які закінчили навчальний  рік на початковому та середньому рівні з 1-2 дисциплін.

Загальна результативність навчання в 2020/2021  н.р.

Таблиця успішності учнів за 2020-2021 н. р.

 Всього
 кількість%
1. Учнів на початок року211 
– прибуло 
– вибуло 
2. На кінець навчального року211 
3. Не атестованих з усіх предметів 
4. Атестовано (4 кл. – 9 кл.)138 
5. Рівні навчальних досягнень  
– високий64 %
– достатній6346 %
– середній6748 %
– початковий21,4%
6. Якість знань6950%
7. Успішність13698%
8. Нагороджено похвальним листом3 

Результати навчальних досягнень учнів за результатами річного оцінювання.

Таблиця успішності учнів за 2020-2021 н.р.

 Всього
 кількість%
1. Учнів на початок року211 
– прибуло 
– вибуло 
2. На кінець навчального року211 
3. Не атестованих з усіх предметів 
4. Атестовано (5 кл. – 9 кл.)115 
5. Рівні навчальних досягнень  
– високий32,6 %
– достатній5144 %
– середній4640 %
– початковий1513%
6. Якість знань5447%
7. Успішність10087%
8. Нагороджено похвальним листом3 

На кінець року в гімназії навчалося 211 учнів.

 1. Якість знань, тобто відсоток учнів, які навчаються на високому та достатньому рівнях складає 47%.
 2. Успішність, тобто відсоток учнів, які навчаються на рівнях вищих ніж початковий, складає    87%.
 3. 15 учнів, з числа всіх, навчаються на початковому рівні.

      Якість знань учнів початкової школи на кінець навчального року, тобто відсоток учнів, які навчаються на високому та      достатньому рівнях складає 48%.

 • Успішність на кінець навчального року, тобто відсоток учнів, які навчаються на рівнях  вищих ніж початковий, складає 91%.
 • на кінець навчального року 1 учень навчається на початковому рівні.

Результативність навчання з окремих предметів

     Відсоток якості знань учнів 5-9 класів коливається від 23% ( хімія), 31 % (українська мова), 31,5% (фізика), 33 % (німецька мова) до 100% (мистецтво, музичне мистецтво), 93% (образотворче мистецтво), 80 %             (інформатика), 76% (трудове навчання). Аналіз моніторингу дає можливість стверджувати, що динаміка рівня навченості незначно збільшується в порівнянні з І семестром. З предметів мистецтво, алгебра, геометрія, фізична культура, хімія, англійська мова значення кваліметричного показника майже не змінюється. Зниження рівня навченості у порівнянні з І семестром відбулося з інформатики – на 6%, трудового навчання – початковий рівень в учнів 9 класу. Найбільша кількість учнів, які отримали оцінки високого та достатнього рівнів спостерігається з мистецтва, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, інформатики, трудового навчання,  фізичної культури, основ здоров’я. З хімії, фізики, української мови, математики, англійської мови, всесвітньої історії кількість учнів достатнього та високого рівня є нижчою за середнє по закладу. Це пояснюється тим, що дані предмети потребують від учня застосування окремих знань, вміння робити послідовні дії, знаходитися в пошуках кінцевого результату, на що часом у них недостатньо часу, окремих навичок, природних здібностей.

Результативність навчання з математики, фізики, української мови та літератури, іноземних мов, історії, фізики, хімії є нижчою, ніж середній бал по гімназії. Це може бути зумовлено багатьма факторами, у тому числі специфікою й складністю окремих предметів. Учителям-предметникам необхідно розробити дієві заходи щодо мотивації учнів до навчання й спланувати роботу щодо підвищення рівня навчальних досягнень.

 

 Проаналізувавши успішність по класах, слід відзначити:

 • Найкращі класи по гімназії серед середніх та старших класів – 5-А, 5-Б, 8 класи.    Якість знань учнів цих класів вища за середній показник по закладу; За результатами річного оцінювання відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми на високому та достатньому рівнях, складає 52%, що краще на 5%, ніж у І семестрі та на 4%  у порівнянні з минулим навчальним роком;
  • За результатами річного оцінювання на початковому рівні навчається 13% учнів, що на 7% менше, ніж у І семестрі, але на відсоток не змінився у порівнянні з минулим навчальним роком
  • У порівнянні з І семестром майже без змін залишився рівень навчальних досягнень учнів 5-Б класу, 7 класу, 8 класу.
  • Залишається низьким рівень навчальних досягнень та якість знань учнів 6, 9 класів;
  • Достатньо вагома кількість учнів  6, 7, 9  класів мають низький рівень знань від  загальної кількості;
  • У наступному навчальному році слід звернути увагу на учнів, які закінчили навчальний  рік на початковому та середньому рівні з 1-2 дисциплін.